Анимал терапия

Категория: Здравеопазване

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Основната цел на проекта е да се подпомагат деца със здравословни и поведенчески проблеми (умствени и физически увреждания, агрессия, аутизъм, обездвижване, и др.) чрез терапия с коне и кучета и по-този начин да им се предоставят възможности за нормално интегриране в обществото.

Конкретни цели:

Чрез този проект се цели да се въведе една нова и алтернативна форма на лечение и възпитание за град Сливен – терапия с коне и кучета. Като за начало се предвижда да се обхванат около 45 деца: 15 деца от Дневен център „Св. Стилиян Детепазител” и 20 деца от Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов” от град Сливен, с които да се работи в продължение на 6 месеца. В началото и края на проекта ще бъде направена оценка от специалисти /психолози от училището и лекари/ доколко дейностите са подобрили физическото и психическото състояние на децата.

Основни дейности:

Предвиждат се занимания с децата в периода септември 2016 – февруари 2017 г., както следва:

  • Веднъж седмично хипотерапия /терапия с коне/ на място в конната база с 15 деца от Дневния център „Св. Стилиян Детепазител”.
  • Веднъж месечно посещение на кучета и пони в Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов” – занимания с 21 деца /запознаване с животните, общуване, разходки, игра, лекции/.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 4400 (четири хиляди и четиристотин) лева, които ще бъдат изразходени за:

  • 3000 лв. занимания хипотерапия /150 лв./ урок в цената, на който влизат хонорари за хипотерапевт, наем на коне, треньор: /15 деца х 10 лв./занимание = 150 лв./занимание х 20 урока = 3000 лв.

В един урок за цената 150 лв. влизат хонорар на треньор и хипотерапевт и самите коне, провеждат се веднъж седмично/4 пъти в месеца.

  • 400 лв. за занимания в Помощно училище (5 мес. Х 80 лв./посещение)

Едно посещение включва разходи за транспорт и треньори на 1 пони 40 лв. и 4 кучета 40 лв., общо 80 лв.

  • 500 лв. посещение 2 специалисти терапевти от София или друг град (1 хипотерапевт и 1 терапевт кучета) за обмяна на опит и обучение в началото на проекта (разходи за пътни и командировъчни до Сливен за 2 дни)
  • 500 лв. изработка на рекламни материали /транспаранти, тениски, шапки и др./

Очаквани резултати:

С разработена програма за терапия и възпитание, включваща запознанство и общуване с животните, езда, разходки и игри ще се разширят физическите и психическите възможности на децата. Ездата контролира мускулите, подсилва ги, отпуска стегнатите мускули при церебралната парализа, разтяга късите мускули на децата, които са в инвалидни колички, подобрява контрола и стойката на тялото, подобрява походката и равновесието, подобрява усещането и възприятието. Общуването с коне и кучета помага децата да придобият увереност в себе си, да компенсират отсъствието на любов, да се научат на доброта, постоянство, отговорност, милосърдие и уважение, да водят по-здравословен и природосъобразен начин на живот.

2200 лв.
са събрани от 4400 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 28.02.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Сдружение „Клуб по конен спорт Табора”
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Великокняжевска"27
Лице за контакт:
Ренета Томова
Телефон: 0878102799

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен ул."Славянска" 3, ет.4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 044/411832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ