Да стоплим сърцата на възрастните хора

Категория: Трета възраст

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Проектът цели да изгради мост между три поколения – децата на възраст 6-9 години, хора в разцвета на професионалната си реализация и пенсионери, нуждаещи се от помощ, внимание и протегната ръка.

Конкретни цели:

Този проект е особено важен за най-малките участници – децата на възраст 6-9 години, защото изгражда основни човешки ценности – съпричастност, благородство, грижовност и филантропия. С участието си, децата ще допринесат за успеха на проекта и за положителен ефект върху възрастните хора.

Участниците в активна възраст ще имат възможност да придобият нови знания и умения или да доразвият сегашните си с цел изработка на утилитарни и декоративни предмети.

Основни дейности:

Проектът включва 36 занимания, от които 16 са посветени на изработка на утилитарни предмети, предназначени за подарък на пенсионери в затруднено материално положение, 12 занимания са предвидени за изработка на декоративни предмети, чрез продажбата на които ще се наберат допълнителни средства за проекта, а 8 занимания ще бъдат проведени с деца, които да изработят подаръци – послания към всеки пенсионер.

Всяко едно от тези занимания ще бъде с продължителност два часа, в рамките на които участниците ще изработват предметите, предвидени в проекта.

Проектът ще се реализира в рамките на 8 месеца.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 4320 лева, които ще бъдат вложени, както следва:

  • 1300 лв. – средства за материали по проекта
  • 200 лв. – рекламни материали за набиране на участници в проекта (плакати, флаери, покани)
  • 720 лв. – хонорари за обучение
  • 1200 лв. – наем на зала и технически съоражения през времето на целия проект
  • 500 лв. – кетъринг при посещенията в пенсионерските клубове
  • 300 лв. – транспортни разходи
  • 100 лв. – непредвидени разходи

Очаквани резултати:

100 участника от различни възрастови групи и професионални сфери, обединени от желанието за помощ и подкрепа на пенсионери без близки и в затруднено материално положение.

Между 80 и 100 пенсионери, реципиенти на проекта.

В рамките на осем месеца от стартирането на проекта ще бъдат организирани 36 работилници, с максимален брой участници – 10 в група.

Като лектори ще бъдат поканени членове на читалища, изявени професионалисти в областите, засегнати от проекта.

2160 лв.
са събрани от 4320 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.06.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
НЧ „Отец Пасий-1936”
Адрес на организацията:
гр.Сливен, кв. "Речица"
Лице за контакт:
Жулиета Велева
Телефон: 0895506039
E-mail: otecpaisii1936@abv.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен ул. "Славянска" 3, ет.4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 044/411832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ