Опит за история на град Сливен том I - Симеон Табаков

Категория: Историческо наследство

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Основната цел на проекта е да се преиздаде книгата „Опит за история на гр. Сливен” т. І от Симеон Табаков като се използват и методите на възрожденското книгоиздаване - записка от спомоществователи, които предварително внасят суми за да получат екземпляри от бъдещата книга - традиция, ритуал показващ жаждата за знание и пиедестала на книгата във възрожденския българин. Събраната сума да бъде разходвана за създаването на една привлекателна и обогатена книга, която да позволи на всички желаещи да познаят корените си.

Целева група:

  • Всички  патриоти и родолюбци, обичащи Сливенския край;
  • Научни работници , преподаватели по история и всеки просветител;
  • Посетители на читалища и библиотеки;
  • Деца, ученици и младежи;

От посочените целеви групи се вижда, че това са всички хора жадни за знания и любящо родния край. В предвид ограничената бройка за отпечатването, макар заложената бройка да съответства на обичайния национален тираж то залагаме по проекта същите ще бъдат разпространени за да достигнат читателите:

Основни дейности:

Месец 1- 4: Организиране и популяризиране на подписката за издаване на книгата. Набиране на средства.

Месец 5 - 9: Оформяне, коригиране, подготовка на корица и формат за печат. Обогатяване на произведението с фотографии и илюстрации.

Месец 10-11: Отпечатване на книгата.

Месец 12: Разпространението и представянето и като чест от честването на вековната годишнината от смъртта на Симеон Табаков.

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта: 6 000 лв, от които:

  • Дизайн, предпечат и отпечатване на книгата - 4 846 лв.
  • Рекламни материали /покани, плакати, флаери, ваучери/. Разпространението и представянето - 554 лв.
  • Наем зали начална и заключителна пресконференция - 300 лв.
  • Кетъринг - 300 лв.

Очаквани резултати:

Обогатяване, академично осъвременяване , отпечатване и разпространение на минимум 500 броя от книгата, като продължение на започнатото за осъвременяване и преиздаване на тритомния труд. Дегитализиране и възможност за евтино преиздаване за бъдещите поколения.

3 650 лв.
са събрани от 6 000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.01.2020 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Сдружение "Войводите на Сливен"

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Славянска” № 3, ет. 4
Телефон: 044 / 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ