По стъпките на Йовков в Жеравна

Категория: Образование и наука

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Целите, които си поставяме са свързани с изследване и запознаване на младите хора с магическите герои на Йордан Йовков  в Старопланински легенди с верижно четене и препрочитане на разказите. Срещи с героите и местата, където са се случили събитията и откриване на чешмите и къщите на героите, водени от майсторското перо на автора, както и изживяване на действията. Ще се пренесат в автентичната обстановка в Жеравна, околностите и рождената къща на писателя. Ще обитават деца и възрастни  друг свят, свят на мъдростта, добротата, ще се потопят в света на красотата и хармонията. Ще научат вечните житейски уроци на мъдрост и хуманизъм, надмощие над  злото и грозното в живота и да търсят красотата.

Чрез проекта ще построим своеобразен мост между поколенията, който ще намали дистанцията.

Целите са и образователни, развиващи, възпитателни и усвояване на четивни и комуникативни практики и използване на иновативни и интерактивни методи за мотивация.

Целева група: деца, младежи и възрастни.

Основни дейности:

Дейностите ще се извършват на територията на град Сливен и село Жеравна.

 • Учредяване на клуб "Приятели на героите на Йовков"
 • Конкурси за есе, стихотворение, рисунка на тема "Красотата в Старопланински легенди"
 • Бялата лястовица е тук-изработване на лястовици с послания от разказите на Йовков .
 • "Баба и внуче" Литературни вечери с верижно четене в клубовете на пенсионерите и дом за стари хора,
 • Телевизионни часове с Йовков и героините му в училища в град Сливен.
 • Седмица на Йовков в Жеравна
 • Разработване и провеждане на игрите
 • Да преоткрием филмовите екранизации по произведения на Йовков и заснети сценични реализации.

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта: 5 700 лв, от които:

 • Табели - 400 лв.
 • За провеждане на часовете в училища за работа на клубовете и дейностите, постери, маркери, листи, картон и хонорар за водещ на интерактивни уроци - 2 280 лв.
 • Награди за конкурсите-6 награди - 150 лв.
 • Разходи за пътуване на деца от Сливен за участие в дейностите в Жеравна - 170 лв.
 • Разработване и отпечатване на игрите - 2 400 лв.
 • Изработване на костюми за интерактивните часове - 300 лв.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати са:

 • Придобита по-добра четивна и езикова култура, умения да се цени литературната творба, като възможност за познание на света, себепознание и самоусъвършенстване.
 • Придобити умения за общуване на по-добро ниво.
 • Обогатяване на душевността.
 • Да ценят литературата и да съпреживяват съдбите на героите.
 • Да изразяват мнение и дават оценки.
 • Да проявяват творческа активност, логическо мислене и стремеж за усъвършенстване на собствената си личност.
 • Общуване между различни поколения и приятни изживявания.
 • Оценяване на легендарното героично минало.
 • Опознали и обозначили с табели важните места в село Жеравна, свързани с героите на Йовков.
 • Учредени 5 клуба “Приятели на Йовков”
 • Проведени дискусии и четения.
 • Проведена седмица на Белите лястовици в Жеравна.
 • Поставени 10 обозначителни табели на къщите и чешмите.

5 850 лв.
са събрани от 5 700 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.01.2020 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация "Крайница"

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Славянска” № 3, ет. 4
Телефон: 044 / 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ