Превенция на агресията и насилието сред подрастващите

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Промяна на отклоняващо и неприемливо поведение и изграждане на позитивни модели на общуване.

Целевите групи са деца от всички училища, които заедно с родители, учители педагогически съветници, участвайки в тренингите ще се научат да изработват модели за справяне с агресивното поведение. По време на тренингите ще разиграват реални ситуации  от ученическото всекидневие и влизайки в ролята на агресори, жертви и наблюдатели ще оценяват и извличат поуките.

Основни дейности:

Проектът ще се осъществи с партньори педагогическите съветници, 22 училищата на територията на община Сливен. МОН, ученическите съвети.

Целите, които си поставяме са продиктувани от съществуващите проблеми в отношенията между децата и младежите в училищата и извън тях.

Коригиране и намаляване на агресивното поведение и възприемане на ненасилствена комуникация , деца-деца, деца-родители, деца-учители, както и модели на общуване в обществени и културни институции.

Да обучим в 22 училища екипи по метода "Връстници обучават връстници и те да провеждат обученията в часовете на класа".

Да подпомогнем училищните ръководства и настоятелства, да създадат училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване и ненасилствено разрешаване на конфликти.

Да инициираме създаването на обществен съвет против насилието.

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта: 7 200 лв, от които:

  • Координатор (треньор, обучител/-28 тренинга х 100 лв. = 2 800 лв.) - 2 800 лв.
  • Транспортни разходи -необходими за закупуване и транспорт на материали, за координация и срещи с институции и партньори, организиране на обученията, пренасяне на техниката и материалите - 300 лв.
  • Наем зали - 300 лв.
  • Материали за обученията (Флипчарт - магнитен, Листи за флипчарт, Маркери, Тест маркери, Перманентни макери, Копирна хартия, Химикали, Папки с цип, Баджове, Тонер касета за к-кс, К-ви за принтер, Външен хард диск, Памет USB) - 3 550 лв.
  • Материали за игрите - шапки, маски, тоги, Награди за конкурсите за есе и рисунки - 250 лв.

Очаквани резултати:

Чрез тренингите ще сме обучили 560 деца и младежи от 22 училища и те усвоили метода Връстници обучават връстници ще проведат обучения на останалите ученици от всички училища.

Основните дейности са работни срещи с директорите и педагогическите съветници, тренингите в училищата, провеждането на обученията в часовете на класа, кръгла маса под егидата на кмета на община Сливен за създаване на обществен съвет, конкурси за есе и рисунки, организиране на училищни и между-училищни инициативи против насилието и агресията.

4 350 лв.
са събрани от 7 200 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.01.2020 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Сдружение "Център за социално партньорство"

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Славянска” № 3, ет.4
Телефон: 044 / 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ