Пътеки към бъдещето

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Професионално ориентиране на младежи от 12 кл. в Сливенски гимназии.

Конкретни цели:

Среща на младежи, на които им предстои да вземат решение за своята кариерна ориентация с експерти от различни браншове. Запознаване на младите хора със същността на различните професии, подготовка за явяване на интервю за работа, CV, Мотивационно писмо.

Основни дейности:

  • Подбор на младежи участници в проекта
  • Привличане участници в проекта с различни професии и утвърдени в своята професионална област личности
  • Провеждане на срещи

Необходим общ бюджет по пера:

920 лв., средствата са за:

  • Гост - лектори - про-боно
  • Кафе - паузи: 10x50 лв. - 500 лв.
  • Инфо - постери /А4/ за срещите - 60 лв.
  • Поддържане на уеб сайт, информационни съобщения и онлайн реклама за срещите: 360 лв. за 7 месеца

Очаквани резултати:

До 200 младежи, включително и от ромски произход ще бъдат запознати с най-популярните професии и тяхното естество на работа, ще могат да подготвят CV по европейски образец и мотивационно писмо, ще знаят как трябва да се държат по време на интервю за работа.

460 лв.
са събрани от 920 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.06.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Неформална група младежи
Адрес на организацията:
гр. Сливен
Лице за контакт:
Девина Василева
Телефон: 0888869663
E-mail: anived@mail.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Младежка банка Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 0888 329 967
E-mail: youthbank.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ