Втори шанс за опаковките

Категория: Екология и природа

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

С проекта целим да създадем навици сред подрастващото поколение да разпознава в отпадъчните опаковки полезни материали, които могат да се рециклират и използват отново за нови неща, като станат автори на различни малки творчески проекти.

Основни дейности:

В изпълнението на проекта ще бъдат поканени да вземат участие групи от изявени деца о ЦДГ и ученици от 8 основни училища в гр. Сливен.

Чрез настоящия проект целим :

1. Да предизвикаме креативността на децата и малките ученици, чрез почти никакви разходи за материали само с използване на опаковки, предназначени за изхвърляне да станат автори на грандиозни малки творчески проекти.

2. Да научат нещата, които могат да  разкажат опаковките. Да се запознаят с обозначенията върху тях и после да научат на всичко това близките си приятели.

3. Чрез приказки и филмчета на тема екология и отпадъци да узнаят факти за ползата от разделното събиране на отпадъците, рециклирането на някои от тях, и вредата от тези, които замърсяват околната среда. Пестенето на ресурсите на планетата чрез енергоефективност и др. Участници в проекта ще са разделени на 8 групи от 8 до 14 деца, на възраст от 6 до 10 г. които обединени в творческа работилница да сътворяват красиви неща за бита и играчки от непотребни опаковки. В различните занимания, като производствена пауза в творческия процес ще им бъдат показвани филми за опазване на околната среда или четени книжки за това как могат да помогнат на планетата да се спаси от нашествието на боклуците. Децата ще бъдат запознати с обозначенията на опаковките. Чрез открити уроци-състезания, които ще бъдат изнесени пред родителите децата ще обяснят нещата, които са научили в заниманията. Децата в отбори заедно с родител ще се състезават за по-добро използване на опаковки, познаване на обознамения, тест за екология. По проекта ще се организират по 16 творчески работилници, 12 открити урок-състезания, и 16 прожекции на филми.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и три изложби, включващи изработените от децата малки творчески проекти. Изложбите ще бъдат по време Деня на земята, Деня на гората и Зелената седмица( м. април - м.юни 2016г.)

По проекта ще бъдат ангажирани родители и деца, с изявени интереси и заложби в изобразителното изкуство и опазване на околната среда. По проекта ще организираме събития в които да участват над 1000 деца и родители от 8 училища в град Сливен. С помоща на местните медии и социалните мрежи в интернет ще популяризираме проекта и пред останалите училища в региона, като желаем творческите работилници които дават втори шанс на опаковките да се разпространят и сред тях.

Продължителност на проекта 9 месеца - от 01.12.2015 до 01.09.2016 г.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 5900 лева (пет хиляди и деветстотин), които ще бъдат вложени, както следва:

  • Материали за организиране на 16 творчески работилници(х 120 лв.) - лепила, бои, четки, ножици, тиксо, почистващи и др. - 1920 лв.
  • Наем на зали и техника за събития (3 изложби и 16 прожекции на филми х 80 лв.) - 1520 лв.
  • Хонорари за водещи заниманията по проекта (работилници, игри, открити уроци) - 1200 лв.
  • 2000 бр. Брошури(А4 формат, цветна х о.20)  и 500 бр. (А3 формат, цветен х 1 лв.) плаката за набиране на участници, филми, изложби и открити уроци - 900 лв.
  • Реклама в местни медии – банер на сайт за 1 месец – 40 лв.
  • Кетъринг  изложби – 300 лева.
  • Други непредвидени разходи( транспорт, , и.т.н.) – 20 лв.

Сумата над 2500 лева ще бъде осигурена от участниците и партньорите на сдружението, видни представители на бизнеса и общественици от град Сливен.

Очаквани резултати:

Този проект е от голямо значение за нас защото чрез него ние ще можем да изпълняваме мисията за която е създадена нашата организация. Проекта акцентира върху създаване на навици сред подрастващото поколение с които да се научат да бъдат едни подобри граждани на земята ни. Да се научат опазват и подържат чиста природата и околната среда в която живеят. Да се научат на знания и възможности с които да могат да дават втори шанс на използваните опаковки като ги превърнат в нови полезни за бита ни предмети.

5 900 лв.
са събрани от 5 900 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.05.2016 г.

Даренията не могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Еко клуб „Ален мак”
Адрес на организацията:
гр. Сливен 8800, пл. „Васил Левски” 8
Лице за контакт:
Катя Петрова
Телефон: 0889037841

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Еко клуб „Ален мак”
Адрес на организацията:
гр. Сливен 8800, пл. „Васил Левски” 8
Лице за контакт:
Катя Петрова
Телефон: 0889037841

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ