Здрав дух в здраво тяло - сливенската планина като дар за живот

Категория: Спорт и туризъм

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Целта на проекта ни е да създадем условия като покажем и обясним някои пътища и природни способи за подобряване и поддържане здравето на хората (деца до 14 години и възрастни хора над 60 годишна възраст), както и да постигнем физическо, емоционално и духовното ни равновесие.

Основни дейности:

Нашият всекидневен контакт с хората, които проявяват интерес към нашата дейност, доказва засиления интерес към търсене на информация за живот по-близо до природата. Желанието ни е да предложим на деца до 14 години и възрастни хора над 60 годишна възраст това от което се нуждаят – информация за някои от средствата с които да се преборят със стреса и другите опасности на съвремието, да получат информация за натуралните храни и продукти. Чрез проекта ще създадем условия в които да приближим желаещите природосъобразен начин на живот на тях и техните семейства по-близо до природата и това което тя ни дава, а именно здраве и дълголетие.

За реализиране целите на проекта сме заложили организиране на 4 похода на територията на Природен парк „Сините камъни“; 8 лекции на открито за запознаване на участниците с природосъобразния начин на живот, както и как да правим излети в планината така че да се предпазим от инциденти. Лекциите ще бъда съпроводени от 8 семейни игри сред природата. По проекта ще бъде маркирана и Пътека на здравето от кв. Комлука в гр. Сливен до аязмото в м. Свети Георги на Бармук баир.

В реализирането на проекта ще бъдат ангажирани основно семейства включващи членове от различни възрастови групи. Чрез лекциите ще осигурим на участниците в походите достатъчно информация по следните теми:

  • Помощ от природата – билки и лечебни растения;храни‘треви; пчелни продукти; ароматерапия и т.н.
  • Дишане, дихателни техники и начини на поведение при походи в планината;
  • Тайните на водата и водолечението.
  • Семейните игри сред природата като начин за сплотяване на семейството и намиране на нови приятели и познанства.

Няма да има ограничения за броя на посетителите на походите и лекциите. Очакванията са за минимум 25-30 човека на поход и лекция. Походите ще са по един на всеки два месеца. Всяка от лекцията ще се провежда един път на месец (в работен или почивен ден), като едната ще е на открито по време провеждане на похода. Освен информационното поднасяне, ще предложим и практически занимания - уъркшоп за създаване на масло за тяло, комбинации от аромати за релаксация, демонстрации и усвояване на техники за дишане, самомасажни способи. Ще осигурим и печатни материали по отделните теми, както книжки за растенията и животните ( +  карти) на територията на ПП „Сините камъни“.

Проектът ще се реализира в рамките на 8 месеца.

Необходим общ бюджет по пера:

Бюджета на проекта общо е за 4200 лева.

Средствата ще се изразходват както следва:

1400 лв. - хонорари на лектори, модератори на състезания, планински водачи и медиатори

400 лв. – разходи за наем зали и оборудване за 4 лекции на закрито

800 лв. – разходи за печатни рекламни материали за всяка лекция, рекламни дипляни, плакати и покани, съобщения в електронни и печатни медии, други

600 лв. – разходи за материали – масла, кристали, есенции необходими при практически упражнения по време на лекциите на закрито.

600 лв. -  разходи за маркиране на Пътеката на здравето – указателни табели, маркировка с боя, поставяне на 1 маса и 2 пейки в края на пътеката до аязмото.

400 лв. – разходи за награди на участниците на семейните игри

Очаквани резултати:

В рамките на осем месеца от стартирането на проекта ще бъдат организирани и проведени 4 похода, 8 лекции, с максимален брой от 200 участника разпределени в по възрастови групи без ограничение на възрастта, като внимание ще бъде обърнато на деца до 14 години и възрастни хора над 60 години. Походите ще се проведат на територията на ПП „Сините камъни“, Бармук баир, Абланово, като част от проекта ще бъде и маркирана Пътеката на здравето до м. "Свети Георги" на Бармук баир. Предлаганите теми за лекции и дискусии ще са достъпни и ще отговарят на засиления интерес сред хората, интересуващи се от природосъобразен начин на живот. Материалите, които ще получават участниците ще дадат възможност и на техните близки и приятели да получат информация. Споделихме идеята за този проект с наши приятели, които изразиха готовност както да участват, така и да помогнат в осъществяването му.

4 200 лв.
са събрани от 4 200 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 01.05.2016 г.

Даренията не могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Гражданско сдружение „Аз обичам Синята планина”
Адрес на организацията:
гр. Сливен 8800, ул. „Славянска” 3
Лице за контакт:
Катя Иванова
Телефон: 0882 730 188

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Гражданско сдружение „Аз обичам Синята планина”
Адрес на организацията:
гр. Сливен 8800, ул. „Славянска” 3
Лице за контакт:
Катя Иванова
Телефон: 0882 730 188

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ