Архитектурна работилница по документиране на недвижимо културно наследство

Категория: Историческо наследство

Местоположение:

гр. Котел

Основна цел:

Основен фокус на работилницата е обучение по архитектурно заснемане и документиране на недвижимо културно наследство в старата част на града. По време на практиката, участниците ще бъдат въведени в основите на архитектурното заснемане, ще придобият практически и теоретични познания по темата и ще се запознаят с предизвикателствата и спецификите на заснемането. Архитектурното заснемане е неразделна част от архитектурния процес. Една такава практика дава на студентите допълнителен практически опит, който ще им бъде полезен в бъдещата професионална кариера.

Конкретни цели:

Документирането е първата стъпка от по-дългосрочен проект за възстановяване и адаптация на Козичковите къщи, собственост на Община Котел и превръщането им в Творчески център за занаятчии.

Като допълващи програмата дейности са включени демонстрации от местни майстори, упражняващи традиционни занаяти като дърводелство и бъчварство, въведение във фотограметричното заснемане и лекции на тема местна традиционна архитектура и исторически контекст, проведени със съдействието на Исторически музей гр. Котел.

Един подобен форум, би допринесъл за развитието на региона, би насърчил местното културно разнообразие и бил отправна точка за бъдещото възстановяване на Козичковите къщи в гр. Котел.

Основни дейности:

Архитектурно заснемане, ръководено от архитекти от Сдружение Мещра и преподаватели от Университета по Архитектура, строителство и геодезия и European Heritage Volunteers.

Демонстрация по фотограметрия

Финално събитие - семинар обобщаващ резултатите от проведената практика, сесия с обсъждане на идеи за бъдещото използване и реставрация на Козичковите къщи с участието на местната общност и заинтересовани лица.

Необходим общ бюджет по пера:

  • Транспорт - еднодневна екскурзия в района - 100 лв.
  • Хонорари - майстори, лектори и ръководители - 1150 лв.
  • Храна участници + ръководители - 2550 лв.
  • Други разходи - 300 лв.

Общо 4100 лв.

Очаквани резултати:

Популяризиране и насочване на вниманието на местната общност към проблема със занемареното състояние на Козичковите къщи.

Изграждане на по-добро разбиране от страна на студенти и млади специалисти от българия и чужбина към проблемите на архитектурното наследство и неговото опазване.0 лв.
са събрани от 4100 лв. лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 28.08.2021 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Сдружение "Мещра - Традиционни знания и занаят
Адрес на организацията:
гр. София, ул. "Милевска планина" 16
Лице за контакт:
Антонина Тритакова
Телефон: 0878 350 973
E-mail: a.tritakova@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Сдружение "Мещра - Традиционни знания и занаят
Адрес на организацията:
гр. София, ул. "Милевска планина" 16
Лице за контакт:
Антонина Тритакова
Телефон: 0878 350 973
E-mail: a.tritakova@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ